Contactati-ne

Avocat Oana Macovei Iasi

Telefon: 0740 908 056

Program informatii:

09.00-15:00

Pentru recuperarea taxelor de poluare achitate in alte localitati decat Iasi exista posibilitatea colaborarii prin corespondenta.

TVR Iasi - taxa poluare

Vino pe Facebook!

Timbrul de mediu, care inlocuieste taxa de poluare din 15 martie, se calculeaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe baza unor documente pe care proprietarul autoturismului trebuie sa le depuna la Fisc. Actele necesare sunt mentionate intr-un proiect de act normativ, publicat in dezbatere publica de Ministerul Mediului

 
Potrivit proiectului de HG care aproba Normele metodologice ale OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu, in forma supusa dezbaterii publice, timbrul de mediu se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Fiscului. Organul fiscal competent este:
  • in cazul persoanelor fizice — organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal;
  • in cazul celorlalti contribuabili (persoane juridice, persoane fizice care desfasoara activitati independente sau exercita profesii liberale)— organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
Documentele necesare pentru calculul timbrului de mediu

Pentru a le fi calculata timbrul de mediu, contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere prin care solicita calculul taxei,insotita de anumite documente, si anume:
  • Cartea de identitate a vehiculului sau, in cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, trebuie prezentat un document care sa contina elementele necesare calculului timbrului;
  • Documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de catre contribuabil;
  • In cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora;
Normele lansate in dezbatere publica prevad ca procedura de stabilire a timbrului se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a norme metodologice ale OUG nr. 9/2013.

Ce trebuie sa mai stiti despre plata:
Incepand din 15 martie, timbrul de mediu va fi platit, o singura data, in urmatoarele situatii:
  • cand un autoturism este inmatriculat pentru prima data in Romania
  • cand un autoturism este reintrodus in parcul auto national, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national, proprietarului I s-a restituit valoarea reziduala a timbrului
  • pentru masinile rulate pentru care nu a fost achitata nicio taxa de poluare/inmatriculare, timbrul de mediu se va plati cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate
  • pentru autoturismele rulate pentru care s-a dispus de catre instante restituirea sau inmtaricularea fara plata unei taxe de poluare/ de inmatriculare. Timbrul de mediu in aceasta situatie va fi achitat tot cu   ocazia transcrierii dreptului de proprietate
    Desi se calculeaza in euro, timbrul de mediu se plateste in lei, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. In 2013, cursul de schimb valutar utilizat este de 4,5223 lei/euro.
Timbrul de mediu se achita prin virament sau in numerar la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, in contul 51.16.10.09 "Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule ", codificat cu codul de identificare fiscala a contribuabililor persoane fizice sau juridice.

   ATENTIE!! Este un abuz din partea statului sa solicite din nou taxa de poluare pentru autovehiculele carora li s-a restituit taxa achitata, in baza unei hotarari judecatoresti. In acest caz, statul roman nesocoteste si incalca dispozitiile unei HOTARARI JUDECATORESTI . Daca un cetatean de rand nu ar fi respectat dispozitiile unei hotarari jdecatoresti si s-ar impotrivi aplicarii acesteia oare ar fi pasibil de sanctiuni???????????